Regulamentul de utilizare Siconomy

 

Prezentul regulament (în continuare: Regulamentul) conține termenii și condițiile de utilizare ale serviciilor (în continuare: Serviciile) disponibile pe pagina siconomy.com (în continuare: Pagina), creată și menținută de Siconomy Systems SRL (în continuare: Societatea).

Regulamentul actualizat este încărcat de Societate și accesibil pe Pagină, în mod gratuit, iar Societatea își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul.

Din punctul de vedere al Regulamentului, orice persoană juridică care se înregistrează pe Pagină, cu scopul de a încărca anunțuri cu produse/servicii/locuri de muncă, se consideră utilizator (în continuare: Utilizator). Prin utilizarea Serviciilor Utilizatorul acceptă Regulamentul ca fiind obligatoriu.

Din punctul de vedere al Regulamentului, orice persoană fizică care vizualizează Pagina, se consideră Vizitator, fără vreo obligație de înregistrare.

Prin utilizarea Serviciilor se încheie automat un contract online între Utilizator și Societate, având termenii prezentului Regulament. Limba contractului poate fi, la alegere: româna, maghiara, germana și engleza. Contractul nu este înregistrat de către Societate, existența acestuia poate fi dovedită prin datele de înregistrare ale Utilizatorului.

Societatea va face tot ce îi stă în putință pentru ca Pagina și Serviciile să fie disponibile nonstop, dar nu poate garanta acest lucru în mod absolut. Societatea nu își asumă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte cauzate de evenimente neimputabile Societății precum întreruperi tehnice sau atacuri digitale (malware) venite din partea unor terțe persoane.

Toate elementele, structura și conceptul Paginii se află sub protecția drepturilor intelectuale. Totalitatea drepturilor intelectuale reprezintă proprietatea Societății, astfel copierea și utilizarea lor de către terțe persoane, mai ales în scop comercial, este interzisă.

Societatea este îndreptățită să modifice conținutul și structura Paginii în mod unilateral și să verifice traficul de date. Societatea va notifica Utilizatorul prin e-mail despre fiecare noutate și modificare.

Înregistrare

 

Anunțurile pot fi încărcate pe Pagină exclusiv prin intermediul unui cont de utilizator. Pot fi înregistrate doar persoanele juridice înregistrate sau cu punct de lucru activ în județele Harghita, Covasna și Mureș, respectiv anumite zone din județul Brașov. Pe parcursul creării contului sunt disponibile trei categorii și următoarele subcategorii:

 

După alegerea categoriei și subcategoriei, se alege domeniul/ile de activitate, respectiv zona geografică în care se află sediul sau punctul de lucru. În baza acesteia, sistemul va identifica județul și va oferi lista completă cu localități. După aceasta urmează datele firmei și alegerea pachetului dorit.

Utilizatorul sau, la cererea Utilizatorului, Societatea va crea un cont unic care trebuie confirmat din contul de e-mail al Utilizatorului. Contul Siconomy va fi accesibil după confirmarea prin e-mail a înregistrării, și introducerea adresei de e-mail și a parolei în secțiunea de autentificare a Paginii.

Se interzice crearea conturilor false! Prin utilizator fals se înțelege acea persoană care se folosește abuziv de datele altor persoane juridice sau furnizează date inventate. Societatea își rezervă dreptul de a șterge contul Utilizatorului în cazul în care constată abuzul, și va anunța autoritățile competente.

Utilizatorul poate iniția oricând ștergerea contului, iar prin aceasta contractul online va fi reziliat. În acest caz, Utilizatorul acceptă că Societatea nu poate fi obligată la stocarea anunțurilor încărcate de Utilizator și le poate șterge.

Societatea va suspenda automat contul Utilizatorului în cazul în care contractul ajunge la data scadenței, dar îl va reactiva automat în caz de prelungire. Societatea mai are dreptul de a suspenda contul Utilizatorului și în cazul în care acesta încalcă Regulamentul. Suspendarea este valabilă pe perioada anchetei derulate de Societate, și poate conduce la ștergerea contului, în funcție de gravitatea situației.

Ștergerea contului nu obligă Societatea la restituirea taxei de utilizare.

 

Regulile de bază la anunțuri

 

Utilizatorul are dreptul de a încărca anunțuri prin care își prezintă produsele, serviciile și locurile de muncă de Pagină. Limba anunțurilor poate fi: română, maghiară, engleză și germană.

Pe toată durata Serviciilor Utilizatorul poate încărca, edita și șterge anunțuri, respectiv are dreptul de a administra, modifica sau șterge propriul cont. Fiecare Utilizator va avea acces numai la propriul cont și nu va putea edita decât propriul conținut. Orice abuz poate avea consecințe juridice.

Anunțurile încărcate vor apărea automat pe Pagină, și vor fi vizibile din ziua postării până la ștergerea lor sau până la suspendarea/ștergerea contului.

Anunțurile pot fi încărcate exclusiv de către Utilizator, iar Societatea își rezervă dreptul de a verifica dacă acestea respectă Regulamentul, dacă sunt reale și legale. În caz contrar, Societatea este îndreptățită la ștergerea anunțului și suspendarea/ștergerea contului, în funcție de gravitatea situației.

Anunțurile nu pot avea un caracter general de PR/marketing, trebuie să ofere informații concrete despre produse, servicii sau locuri de muncă concrete.

Categoria: Anunțul va fi încărcat în categoria care i se potrivește cel mai bine produsului sau serviciului oferit. În caz contrar, Societatea își rezervă dreptul de a muta anunțul în categoria potrivită, dacă este cazul. Produsele și serviciile care nu se potrivesc în aceeași categorie, trebuie publicate în anunțuri separate.

Nu este permisă publicarea mai multor articole (produse/servicii) în același anunț, cu excepția cazului când se oferă la pachet sau există o relație strânsă între ele. Este interzisă publicarea aceluiași articol în mai multe anunțuri, categorii sau zone.

Conținutul: Anunțul trebuie să conțină descrierea detaliată și realistică a produsului, serviciului sau a locului de muncă oferit. Textul trebuie să respecte normele generale de etichetă, de exemplu a se evita scrierea continuă cu majuscule (caps lock), abrevierile nejustificate, expresiile obscene, vulgare, degradante, xenofobe. Este interzisă copierea altor anunțuri, acestea se află sub protecția drepturilor intelectuale.

Pozele din anunțuri trebuie să ilustreze produsele sau serviciile oferite, nu pot conține adrese către pagini web, alte texte sau watermark-uri și nu pot fi ilicite sau imorale. Este interzisă utilizarea fără drept a unor poze protejate de drepturi intelectuale, precum și pozele preluate din cataloage online.

Locuri de muncă: Pe pagina Siconomy este permisă doar publicarea unor locuri de muncă vacante reale, cu normă întreagă sau parțială, înregistrate la autoritățile competente. Este interzisă așadar promovarea „muncii pe internet de acasă” sau de tip MLM. De asemenea, este interzisă promovarea muncii de natură sexuală sau erotică. Este esențială indicarea denumirii postului și descrierea cât mai exactă a atribuțiilor și sarcinilor.

În cazul în care articolul, serviciul sau postul vacant nu mai este disponibil, ștergeți anunțul.

 

Restricții și interdicții

 

Anunțul nu poate avea conținut ilicit, necinstit, înșelător, imoral sau împotriva bunelor moravuri. Produsele care nu pot fi comercializate în România sunt interzise pe Pagină. De asemenea, este interzisă promovarea unor produse/servicii care servește la comiterea unor infracțiuni sau contravenții.

Exemple: produse contrafăcute, obiecte furate sau provenite din comiterea unor infracțiuni, droguri, arme, materiale pirotehnice sau periculoase, jocuri de noroc, servicii sexuale, acte false, produse sau servicii care oferă acces ilicit la mijloace tehnice și digitale, mijloace de supraveghere ilicite, servicii ilicite care promit calificări profesionale sau titluri academice, tranzacții financiare necinstite, traficul de date personale, pornografie, comerț cu software neoriginal, vouchere/abonamente/cecuri nominale, conținut care promovează ideologii interzise sau încalcă drepturile fundamentale ale omului, etc.

Societatea își rezervă dreptul de a revoca astfel de anunțuri fără vreo notificare prealabilă, precum și anunțurile care încalcă drepturi intelectuale sau de autor. De asemenea, este interzis conținutul care aduce atingere reputației și intereselor Societății.

Este interzisă utilizarea abuzivă, neconformă a Paginii, orice intervenție informatică prin care Pagina ar putea fi modificată fără voia Societății, periclitând astfel furnizarea Serviciilor și poate conduce la oprirea serverelor.

 

Răspundere

 

Utilizatorul răspunde în mod exclusiv pentru conținutul și legalitatea anunțurilor. Societatea exclude orice răspundere pentru orice dezavantaj creat de informațiile furnizate greșit sau omisiv de către Utilizator. Societatea își rezervă dreptul la moderarea anunțurilor.

În cazul în care Societatea constată că un anunț contravine Regulamentului, este îndreptățit și obligat la înlăturarea acestuia, precum și la suspendarea/ștergerea contului de utilizator, în funcție de gravitatea situației.

Dacă activitatea Utilizatorului contravine legii, Societatea este îndreptățită și obligată să ia măsuri pentru tragerea la răspundere a Utilizatorului. În atingerea acestui scop, societatea colaborează cu autoritățile competente.

În cazul în care o persoană sau autoritate reclamă Utilizatorul pentru purtare abuzivă, Societatea poate solicita Utilizatorului să se conformeze măsurilor impuse și să repare orice daună cauzată Societății.

 

Prețuri și plata

 

Prețurile variază în funcție de categoria persoanei juridice și perioada contractului:

 

Întreprinderi mici

6 luni – 60 RON

9 luni – 90 RON

12 luni - 75 RON

 

Întreprinderi mijlocii și mari

6 luni – 120 RON

9 luni – 180 RON

12 luni – 150 RON 

 

Organizații

6 luni – 60 RON

9 luni – 90 RON

12 luni - 75 RON

 

Înregistrare la solicitarea Utilizatorului: +30 RON

 

Prețurile indicate sunt afișate cu valoarea brută. Societatea își rezervă dreptul de a modifica oricând prețurile, dar noile prețuri nu se aplică contractelor aflate în derulare.

Utilizatorul poate plăti tarifele online prin card bancar, pe parcursul înregistrării sale pe Pagină. Comanda și plata vor fi confirmate prin e-mail la adresa indicată de Utilizator. Contul va fi activat și Serviciile vor fi furnizate imediat după confirmarea plății sau cel mai târziu în prima zi de lucru. Societatea exclude orice răspundere pentru erorile care pot apărea la procesarea plății online cu cardul sau din cauza adresei de e-mail indicate de Utilizator.

Procesarea comenzii poate fi întreruptă oricând, fără obligațiuni, înainte de apăsarea butonului „Plătesc”, astfel Utilizatorul se poate retrage de la încheierea contractului, însă nu va mai putea face acest lucru după începerea furnizării Serviciilor.

După plată, societatea va emite factură electrică pe numele Utilizatorului și o va trimite pe adresa de e-mail indicată.

În cazul în care contul de utilizator este creat de Societate, la cerere, plata este posibilă prin transfer bancar.

Societatea poate fi obligată la restituirea taxei de înregistrare/utilizare doar în cazul în care prestarea Serviciilor nu a fost posibilă din motive tehnice sau umane imputabile Societății.

Contractul încheiat între Societate și Utilizator va fi considerat reziliat în cazul în care contul este șters din inițiativa oricărei părți. De asemenea, acest lucru este posibil și dacă perioada pachetului ales ajunge la scadență și nu este prelungită sau în cazul încălcării Regulamentului. Taxa de utilizare nu va fi restituită dacă rezilierea contractului este imputabilă Utilizatorului.

 

Protecția datelor

 

Utilizatorul acceptă că datele furnizate pe parcursul înregistrării vor fi stocate și prelucrate de Societate cu scopul de a îndeplini contractului și în vederea funcționării corespunzătoare a Paginii. Societatea garantează că nu va folosi datele furnizate în niciun alt scop și nu le va distribui către nicio terță persoană, cu excepția autorităților, la cererea acestora.

Prin furnizarea datelor, cu ocazia înregistrării, Utilizatorul își dă consimțământul la primirea ofertelor de marketing (prin e-mail sau telefonic) din partea Societății. Acest consimțământ poate fi retras oricând printr-o cerere dată prin e-mail, adresată Societății.

 

Reclamații, relații cu clienții

 

Utilizatorul va putea transmite reclamațiile și mesajele sale în scris, prin e-mail, la adresa Societății, și anume: ………………

Societatea va răspunde cât mai curând posibil la toate solicitările Utilizatorului, cel mai târziu în termenul prevăzut de legea consumatorului.

Utilizatorul are dreptul să transmită reclamația sa către autoritatea competentă în protecția consumatorului, respect în supravegherea telecomunicațiilor, în privința anunțurilor digitale.

În cazul în care Utilizatorul/Vizitatorul ar observa conținut ilicit pe Pagină, Societatea dorește să fie anunțată, cu indicarea locului și conținutului reclamat. Societatea își rezervă dreptul de a respinge reclamațiile nefondate, precum și de a înlătura conținutul reclamat în mod întemeiat.

Dispoziții finale

 

Societatea își rezervă de a modifica oricând Regulamentul și are obligația de a anunța de îndată utilizatorii despre modificări. Prin continuarea utilizării Serviciilor, Utilizatorul își exprimă tacit acordul privind însușirea noului Regulamentului.