A Siconomy felhasználói szabályzata

 

A jelen felhasználói szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Siconomy Systems SRL (a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett Siconomy.com internetes lapon (a továbbiakban: Weblap) elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A Társaság a mindenkori Szabályzatot a honlapján ingyenesen elérhetővé teszi, illetve fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására.

A Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan jogi személy, aki hirdetés céljából regisztrál a Weblapra, terméket/szolgáltatást/állást kínál (a továbbiakban: Felhasználó). A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot.

A Szabályzat szempontjából Látogató az a természetes személy, aki böngészi a Weblapot, tevékenysége nem regisztrációköteles.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Társaság között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel. A szerződéskötés lehetséges nyelve a román, a magyar, a német és az angol. A Szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződést a Társaság nem iktatja. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett regisztrációs adatok igazolják.

A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Weblap, és a Weblapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja ezt abszolút módon garantálni. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló programok okoznak.

A Szolgáltatás és a Weblap minden eleme, struktúrája, koncepciója szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége a Társaságot illeti meg, lemásolása, más, különösen a kereskedelmi célra való használata harmadik személy részéről tilos.

A Társaság jogosult a Weblap tartalmának egyoldalú módosítására, a Weblapra feltöltött adatforgalom ellenőrzésére. Az újdonságokról, változásokról a Társaság minden esetben tájékoztatni fogja a megadott e-mail címen a Felhasználót.

Regisztráció

 

A Weblapra hirdetést kizárólag felhasználói fiókból lehet feltölteni. Kizárólag a Romániában, Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyék bizonyos részein bejegyzett vagy munkaponttal rendelkező JOGI SZEMÉLYEK tudnak regisztrálni, méghozzá három kategóriában: kisvállalkozások, közepes- és nagyvállalkozások, szervezetek. A regisztrációnál az alkategóriát is ki kell választani:

 

A kategória kiválasztása után a regisztrálónak meg kell jelölnie az iparágat (akár többet is), amelyben tevékenykedik, és a területi egységet (szék), ahol székhelye vagy munkapontja van. Utóbbi alapján a rendszer automatikusan besorolja a megfelelő megyébe és lehetőséget nyújt kiválasztani a települést. Ez után következik a cégadatok megadása, majd a felhasználói csomag kiválasztása.

A Felhasználó, vagy igény esetén a Felhasználó számára a Társaság a felhasználói hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím azonosít. A felhasználói fiók elérhetővé válik a sikeres regisztrációt követően az e-mailben történő megerősítéssel, majd a Weblap belépési oldalán a Felhasználó által megadott e-mailcím és jelszó megadásával.

Hamis felhasználói fiókot létrehozni tilos! Hamis felhasználó az, aki illetéktelen módon használja más jogi személy adatait, ezekkel bármilyen módon visszaél vagy nem valós adatokat szolgáltat. A Társaság ebben az esetben fenntartja a fiók törlésének és az illetékes hatóságok értesítésének jogát.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését. A fiók Felhasználó általi törlésével a jelen Szabályzatban szabályozott jogviszony megszűnik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a Társaság a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni.

A Társaság automatikusan felfüggeszti a Felhasználó fiókját, amennyiben lejárt a szerződése, de meghosszabbítás esetén azonnal újra aktiválja. Továbbá a Társaságnak jogában áll felfüggeszteni a fiókját, amennyiben a Felhasználó megszegi a szabályzatot. A felfüggesztés a kivizsgálás idejére vonatkozik, a helyzet súlyától függően a fiók törlésére is sor kerülhet.

Törlés esetén a Társaság nem köteles a regisztrációs összeg visszafizetésére.

 

Hirdetési alapfeltételek

 

A regisztrált Felhasználónak jogában áll hirdetést feltölteni a Weblapra, amelyben termékeit, szolgáltatásait és álláslehetőségeit oszthatja meg. A Felhasználó négy nyelven használhatja az oldalt: románul, magyarul, angolul és németül.

A Szolgáltatás teljes időtartama alatt a Felhasználó korlátlanul feltöltheti, szerkesztheti, törölheti hirdetéseit, fiókját meg is szüntetheti, a megadott adatokat bármikor módosíthatja. Minden felhasználó csak a saját fiókjához kap hozzáférést, kizárólag a saját tartalmát szerkesztheti. Bármely visszaélésnek a kizárás mellett jogi következménye is lehet. 

A Felhasználó által feltöltött hirdetés a Weboldalon történő közzétételének napjától számított a hirdetés törléséig vagy a felhasználó felfüggesztéséig/törléséig érhető el a Weboldalon.

Hirdetést kizárólag a regisztrált Felhasználó adhat fel, a Társaság fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés megfelel-e a Szabályzatnak. A Társaság fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valódiságát és jogszerűségét. Ellenkező esetben jogosult a hirdetés eltávolítására és a felhasználói fiók felfüggesztésére/törlésére, a helyzet súlyától függően.

Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, szolgáltatás vagy állás felkínálása nélkül hirdetni tilos.

 

Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. A hirdetést a megfelelő kategóriába a Társaság jogosult áthelyezni, amennyiben szükséges. Azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek nem ugyanabba a kategóriába tartoznak, külön hirdetésben kell hirdetni. 

Nem megengedett több cikket (terméket/szolgáltatást) egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha több cikket egyben, csomagárral szeretne eladni vagy szoros összefüggésben vannak egymással az elemek. Tilos ugyanazt a cikket egyszerre több hirdetésben vagy különböző kategóriákban, régiókban hirdetni.

Hirdetés szövege: A hirdetés szövegében a terméket, szolgáltatást vagy állást részletesen be kell mutatni. Minden hirdetésnek valós adatokat kell tartalmaznia. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők, így például kerülendő a csupa nagybetűvel írt hirdetési szöveg, az indokolatlan szórövidítések, az obszcén, vulgáris, degradáló, xenofób kifejezések. A hirdetések szövegét tilos más hirdetőktől lemásolni, ezeket szerzői jog védi.

Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk, nem lehet rajtuk webcím, nem tartalmazhatnak szöveget, vízjelet, nem ütközhetnek jogszabályba, és nem sérthetnek közízlést. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni, ezeket a szerzői jog védi. Ugyanez vonatkozik az internetről letöltött katalógusképekre is.

Álláshirdetések: A Siconomy oldalain kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Tilos tehát az "otthoni internetes munka", illetve az MLM-es munkalehetőségek hirdetése. Nem engedélyezett továbbá semmilyen szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése sem a Weblapon. Fontos, hogy hirdetésében egyértelműen kerüljön megjelölésre a betöltendő munkakör neve és a munka jellege. 

Amennyiben a munkalehetőség vagy bármely más hirdetés tartalma már nem aktuális, törölje az oldaláról.

 

Korlátozások és tilalmak

 

A Weblapra feltöltött hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely jogellenes, tisztességtelen, megtévesztő, a közerkölcsöt vagy a közízlést sérti. A hatályos romániai jogszabályok értelmében forgalomba nem hozható termékeket tilos a Weblapon értékesíteni. Tilos a Weblapon olyan terméket/szolgáltatást ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg.

Például: hamisított termékek, lopott vagy bűncselekményből származó tárgyak, kábítószerek, fegyverek, pirotechnikai anyagok, más veszélyes anyagok, szerencsejátékkal kapcsolatos szolgáltatások, szexuális szolgáltatások, hamis okiratok, materiális és digitális eszközökhöz tisztességtelen hozzáférést nyújtó termékek vagy szolgáltatások, illegális megfigyelésre alkalmas eszközök, akadémiai vagy szakmai minősítéshez hozzásegítő tisztességtelen szolgáltatás, tisztességtelen pénzügyi tranzakciók (uzsora), személyes adatokkal való kereskedelem, pornográfia, nem jogtiszta szoftverek, személyre szóló utalványok, bérletek, csekkek értékesítése, tiltott ideológiáknak vagy alapvető emberi jogokat sértő tartalom népszerűsítése, stb.

A Társaság jogosult megtagadni ezen hirdetések közzétételét, vagy előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolíthatja őket, ahogy azokat a hirdetéseket is, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői jogokat sérthetnek.

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, amely a Társaság jó hírnevét, megítélését, üzleti érdekeit sértheti.

Tilos a Weblap nem rendeltetésszerű használata, bármilyen informatikai beavatkozás, amellyel a Weblap feltörhető vagy módosítható, és ezáltal veszélyeztetheti a Szolgáltatást, a szerverek leállását okozhatja.
Felelősség

 

A Weblapra feltöltött hirdetések tartalmáért és jogszerűségéért (pl. engedélyek) kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Társaság kizárja a felelősségét a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért. A Társáság fenntartja a moderálási jogot minden indokolt esetben!

Amennyiben a Társaság észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, a Társaság jogosult és köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó fiókjának felfüggesztésére/törlésére, a helyzet súlyától függően. 

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást jogszabályba ütközően használja, a Társaság jogosult és köteles megtenni a Felhasználó jogi felelősségre vonásához szükséges lépéseket, és a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal ennek érdekében.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, amely a Társaságot a Felhasználó magatartása miatt éri.

 

Díjszabás és a fizetés módja

 

A Szolgáltatás díjszabása a kategóriától és a választott időszaktól függ, az alábbiak szerint:

 

Kisvállalkozások

6 hónapos – 60 RON

9 hónapos csomag – 90 RON

12 hónapos kedvezményes csomag – 75 RON 

 

Közepes és nagyvállalkozások

6 hónapos – 120 RON

9 hónapos csomag – 180 RON

12 hónapos kedvezményes csomag -  150 RON 

 

Szervezetek

6 hónapos – 60 RON

9 hónapos csomag – 90 RON

12 hónapos kedvezményes csomag - 75 RON 

 

Regisztráció kérésre: +30 RON

A honlapon feltüntetett árak bruttó árak. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak mértékét, viszont az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

A díjakat a Felhasználó bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki a Weblapon történő regisztráció során. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi el. A Szolgáltatás nyújtását a Társaság a sikeres fizetés megerősítését követően, azonnal vagy legkésőbb az első munkanapon megkezdi. A bankkártyával történő fizetéssel vagy a Felhasználó email-címével felmerülő esetleges hibákért a Társaság nem vállal felelősséget.

A vásárlás a „Fizetés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől, viszont a szolgáltatás megkezdésétől nem gyakorolhat elállási jogot.

A megfizetett díjról a Társaság elektronikus számlát állít ki a Felhasználó részére, amelyet az általa megadott e-mail címre küld. 

Amennyiben a Társaság hozza létre kérésre a Felhasználó fiókját, a kifizetés banki átutalással is történhet.

A Társaság kizárólag abban az esetben köteles a Felhasználó által megfizetett díj visszatérítésére, amennyiben a Szolgáltatás nyújtása a Társaságnak felróható, technikai jellegű okból vagy emberi mulasztásból nem valósult meg.

A Társaság és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó fiókját a Felhasználó, vagy a Társaság törli. Ez történhet a szerződési időszak lejárta, és meg nem hosszabbítása esetén, vagy a Szabályzat megszegése okán. A szolgáltatás díjának visszatérítésére nem kerülhet sor, ha a szerződésbontás a Felhasználónak felróható okból történik, beleértve a határidő előtti felmondást.

 

 

Adatvédelem

 

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a Társaság kizárólag a szerződés teljesítése és a Weblap megfelelő működtetése céljából tárolja és kezeli. A Társaság vállalja, hogy semmilyen más célra nem használja fel a megadott adatokat és harmadik személynek nem szolgáltatja ki azokat, kivéve az illetékes hatóságoknak, erre vonatkozó kérés esetén.

A Felhasználók az adataik megadásával, a felhasználói fiók létrehozásakor hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Társaság a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal (pl. e-mailen, telefonon) felkeresse őket. A hozzájárulás kérésre bármikor visszavonható a Társaságnak e-mailben eljuttatott kérésére.

 

Fogyasztói panasz, ügyfélszolgálat

 

A Társaság ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket írásban, ezen az e-mailcímen fogadja:

A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat, az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

Ha a Felhasználó/Látogató megítélése szerint a Weblapon elérhető valamely tartalom jogsértő, a Társaság lehetőséget ad arra, és egyben kéri, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével a Felhasználó/Látogató haladéktalanul jelezze azt. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan panaszok teljesítését megtagadja. Amennyiben a panaszt megalapozottnak találja, gondoskodik az információ eltávolításáról.

Záró rendelkezések

 

A Társaság bármikor jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás időpontját követő bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó hallgatólagosan elfogadja a Szabályzat módosítását.